نتیجه تست شما : 0
اضطراب شما شدید است. مراجعه به روانپزشک را فراموش نكنید.

ممنون از وقتی که برای تکمیل سوالات گذاشتید. پاسخ های شما نشان می دهد که دچار اضطراب شدید هستید. احتمالاً اضطراب مانع از رفتن شما به محل کار، ملاقات با دوستان یا انجام کارهایی شده است که برای شما مهم است. این به معنی تشخیص قطعی برای شما نمی باشد، اما به نظر می رسد زمان کمک گرفتن از یک فرد متخصص فرا رسیده است.

از آنجا که این تست نمی تواند جایگزین تشخیص تخصصی باشد، باید برای ارزیابی به روانپزشک مراجعه کنید تا بهترین درمان برای شما انتخاب شود. مراجعه به روانپزشک فوائد زیر را خواهد داشت:

  • روانپزشک یک پزشک متخصص است که برای کمک به شما آموزش دیده است. صحبت کردن در فضایی امن باعث می شود نگران قضاوت شدن و تغییر رفتار طرف مقابل نباشید. چنین حالتی حتی با دوستان صمیمی و اعضای خانواده مقدور نخواهد بود.
  • اطرافیان شما به دلیل منافع مشترکی که با شما دارند ممکن است نتوانند بی طرفانه شما را راهنمایی کنند ولی یک روانپزشک بدون سوگیری شما را راهنمایی خواهد کرد
  • روانپزشک به ساختار و عملکرد پیچیده مغز آگاه است و در صورت نیاز شما به درمان دارویی بهترین انتخاب را برای شما خواهد داشت
  • روانپزشک به شما کمک خواهد کرد که بهترین ورژن خودتان باشید. اعتماد به نفستان بیشتر شود، در کار و روابط موفق تر عمل کنید و زندگی شاد را تجربه کنید.