ذهن خود را آرام کنید!

همه ما گاهی عصبی، نگران یا مضطرب می‌شویم. خوشبختانه می‌توانید به خودتان کمک کنید.

احساس آرامش با یافتن زمانی برای هماهنگی بین بدن و ذهن شما آغاز می‌ شود.

بر زمان حال تمرکز کنید، راه‌هایی برای ارتباط با احساس خود پیدا کنید و از تمرینات تنفسی برای احساس آرامش استفاده کنید.

هر کسی متفاوت است، بنابراین ابزارهایی را پیدا کنید که مدیریت سطح استرس تان را برای شما راحت تر کند. با دوستان خود صحبت کنید، به طبیعت بروید، بر تنفس خود تمرکز کنید، استراحت کنید، همچنین وقت گذاشتن برای حضور در لحظه می تواند به استرس کمک کند.

برای اینکه ابزارهای این سایت برای شما مفید واقع شوند نیازی نیست که واقعا استرس داشته باشید! هر کسی می تواند از آنها برای حفظ یا بهبود سلامت روانی خود استفاده کند.

این تکنیک شامل دم و بازدم آرام است تا به شما کمک کند احساس آرامش بیشتری کنید

در طول این تمرین ذهن آگاهی، با صوت هدایت می شوید تا با آرامش به جنبه های مختلف بصری تصاویر توجه کنید و این را در محیط پیرامون خود اعمال کنید.