حالت رو خوب کن
حالت رو خوب کن

همه انسانها، سزاوار یک زندگی سالم هستند

با این باور، داروسازی دکتر عبیدی کوشیده است در طول بیش از ۷۵ سال، سهمی در ارتقا سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه داشته باشد.
در همین راستا، با راه اندازی پویش سلامت روان قصد داریم با بالا بردن آگاهی جامعه نسبت به موضوعات سلامت روان، در بهبود کیفیت زندگی مردم ایران زمین نقشی داشته باشیم.